MAGYARVALKÓI REFORMÁTUS TEMPLOM
Magyarvalkó erőssége a református templom ...

A TEMPLOM TÖRTÉNETE

A Magyarvalkó feletti dombon a Ferenc-rendi barátok alapítottak templomot 1261-ben.

 A román építészeti stílus jegyeit viselő kis kápolnát 1452-ben bővítették ki a gótikus stílusú, támpilléres, sokszögű szentéllyel. A Valkai család nevéhez fűződő átalakítás időpontját megörökítő évszámot - részben arab számjegyekkel (1.4.V.II) - a szentély délkeleti támpillérébe vésték be.  

 

A szentélyhez 1550-ben építették a zömök, masszív tornyot, melynek fazsindelyes fióktornyos sisakja az 1773-as földrengés után 1774-ben készült el, megadva jellegzetes „kalotaszegi” alakját a templomnak.

 

  

Miután 1582-re az egész falu áttért a kálvinista hitre a templom a református eklézsia tulajdonába került. Az újjáépített és kibővített templomban jól láthatók a reformáció előtti szentély nyomai és a gótikus boltozat.

Északi falában arabeszkkel díszített szentségtartófülke van. Érdemes megemlíteni a gótikus stílusban készített sekrestyebejárót és a befalazott kövei közül a Valkai család címerét.

  

   

     

A templom szentélyének ablakai, keresztelőmedencéje valamint faragott kövei a középkor hangulatát idézik.

 AZ ÖRÖKKE VALO ISTEN NEVENEK A SZ GYÜLEKEZETBEN VALO HIRDETTETESERE T : VALKAI MIKLOS : ES A SZ ECCLESIA:BELESHEGYBÖLJÖTT KÖLCSEGEVEL : PEST. JOSEPH : PRÉDIKATOR : SÁGANAK : ES : AZ AKKORI JAMBOR : BIRAKKIDEJEKBEN : EZ : A PREDIKALO SZEK CSINALTÓTOTT : 1722 DIK ESZTENDŐBEN : 

 A szentély félköríves diadalívének északi oldalához támaszkodik az 1722-ből való faragott, magyar nyelvű feliratú, festett szószék, amely a kidei kőfaragó mester, Sípos Dávid munkája.

 A szentély keresztboltozata kétszer hornyolt bordákból áll. Zárókövei holddal, csillaggal és hatszirmú motívumokkal díszítettek.

Különös díszei még a templomnak az orgona, a festett ajtók és a szószék, valamint a padokat, karzatot díszítő varrottas terítők, melyek a frissen konfirmáltaknak állítanak emléket.

 1805-ben készített orgonáját 1966-ban újította fel és alakította át domokos cs. Domokos.

 A festett ajtók virágmotívumai Kelemen Márton munkái 1807-ből.

 

 Két nagyon régi írottast is találunk a templomban: az egyiket Valkai Miklósnak a felesége, Ördög Judit hímezte 1729-ben, a másikat 1776-ben báró Wesselényi Kata.

 

    

Érdemes felkapaszkodni a templomtoronyba, hogy a kilátás mellett megcsodálhassuk a harangokat, melyek egyike büszkén hirdeti:  

AZ ÉLŐKET HIVOGATOM, A HOLTAKAT ELSIRATOM

 Ezt a harangot a valkói református hívek adakozásából öntötte Klein Oszkár Cugiron 1884-ben.