MAGYARVALKÓI REFORMÁTUS TEMPLOM
Magyarvalkó erőssége a református templom ...

FA KAZETTÁK

A kék színben pompázó szentélybelső mennyezetének kazettáit, valamint a szószéket és a keleti karzatot élénk színezésű illusztrációk díszítik, melyek Umling Lőrinc és fia munkái 1745-ből illetve 1778-ból.

 

 

A szász származású kolozsvári polgár, Umling Lőrinc valószínűleg a segesvári asztalos céhben tanulta mesterségét. „Virágos reneszánsz„ stílusban, az olasz reneszánszban gyökerező elemekből alkotta barokkosan választékos motívumait, melyekkel számos református templom mennyezetét, karzatát, padjait, szószékét díszítette, elsősorban Kalotaszegen. Az 1770-es évektől több ízben Lőrinc és János nevű fiai közreműködésével dolgozott. Jellegzetes motívumai a Nap, Hold, csillagok, bűnbeesés, illetve fekete madarak szőlővel és a fiókáit tápláló pelikán a valkói templomban is megtalálhatók.

 

A magyarvalkói templom legénykarzatának alsó padozatát részben az Umlingok működését megelőző időkből származó festett kazetták és díszített pallók borítják. Az átfestés nélküli táblák a XVII. század végén, XVII. század elején keletkezhettek. A kalotadámosi és bánffyhunyadi kazettákkal való hasonlóság alapján feltételezhető, hogy - a segesvári képíró - Felvinci mester munkái.